Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:

Wir übersetzen eine „wahnsinnige“ Ausstellung!

Montag, 20.02.2023

Im anlaufenden Sommersemester 2023 widmen sich das Übersetzungsmodul SL-DE Wissenschaft & Technik sowie die Translatorisches Basiskompetenz unter der Leitung von Karin Almasy erneut einem echten Übersetzungsprojekt. Wir werden die seit September 2022 laufende neue Dauerausstellung des Muzej norosti („Museum des Wahnsinns“) auf Schloss Obermureck/Cmurek ins Deutsche übersetzen.

In den Jahren 1949 bis 2004 diente dieses mittelalterliche Schloss, das sich auf der slowenischen Seite der Mur gegenüber von Mureck befindet, als geschlossene psychiatrische Anstalt. Die Ausstellung „Neskončne Trate norosti. Zgodovina zavoda za duševno in živčno bolne. 1949−2004“ widmet sich dieser dunklen Vergangenheit des Schlosses und thematisiert dabei den oft schwierigen Umgang von Gesellschaften mit ihren psychisch Kranken, die allzu oft einfach institutionalisiert und weggesperrt werden, und setzt sich für Deinstitutionalisierung, Menschenrechte und Menschenwürde ein.

Schloss und Museum werden durch ehrenamtliche Freiwillige betrieben und aufrechterhalten. Deshalb unterstützen wir mit unserer Übersetzungsarbeit sehr gerne diese engagierte Initiative!

Mehr Informationen findet man auf: muzejnorosti.eu

Details zur Ausstellung auf Slowenisch:

Zgodovina zavoda za duševno in živčno bolne. 1949−2004

 

V Muzeju norosti na gradu Cmurek na Tratah, Slovenija, so 10. septembra 2022, odprli prenovljeno razstavo o zgodovini zavoda za duševno in živčno bolne, ki je v tem srednjeveškem gradu deloval od 1949 do 2004. Prvo razstavo o zavodu na Tratah so pripravili v sodelovanju s študenti in študentkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za socialno delo ter njihovimi mentorji leta 2016. V naslednjih letih so zbrali nova pričevanja, dokumente in fotografije ter pripravili novo, preglednejšo in celovitejšo razstavo o življenju in delu v nekdanji skrbstveni ustanovi na Tratah, ki se je najprej imenovala dom onemoglih, kasneje dom duševno defektnih in nazadnje zavod za duševno in živčno bolne. Razstava je umeščena v avtentične prostore nekdanjega zavoda za duševno in živčno bolne, s čimer obiskovalci dobijo vpogled v delovanje totalnih ustanov za oskrbo ljudi.

 

Namen razstave je povrniti dostojanstvo ljudem, ki so živeli za zidovi institucij, se jih spominjati, dati glas tistim, ki so v institucijah primorani živeti še danes in z ozaveščanjem ter izobraževanjem spodbuditi družbeno spremembo − to je prehod iz institucionalnih k storitvam v skupnosti. Za ljudi pa bo to pomenilo preselitev iz institucij za dolgotrajno oskrbo nazaj v skupnost, kjer nam bodo razpoložljive podporne službe pomagale živeti skupaj v skupnosti.

 

Razstavo so pripravili v okviru projekta Iz institucij k ljudem, Active Citizens Fund Slovenia in z izdatno pomočjo številnih prostovoljk in prostovoljcev.

 

Avtorice razstave: Sonja Bezjak, Darja Farasin, Barbara Kotnik

Oblikovanje: Zavod Artard

Lektoriranje: Mihaela Dorner

 

Ende dieses Seitenbereichs.

Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:

Ende dieses Seitenbereichs.